GaanvoorGhana

We hebben de kilometers gehaald        én het gewenste geldbedrag; stort u het toegezegde bedrag zo snel mogelijk op de rekening van PKN Amersfoort Noord onder vermelding van     'sponsoractie gaanvoorghana' ?            Zie verder op de pagina Gaan voor Ghana 

Datum Afgelegde kilometers tot nu toe Opgehaalde geldbedragen tot nu toe
11-06-2022 7599,38 KM 2013 EURO
Datum Af te leggen kilometers om in Ghana, Kumasi te arriveren Gewenst streefbedrag voor 2 projecten
19-06-2022 6300 KM 1500 EURO

VAN ZONDAG 20 MAART T/M MAANDAG 6 JUNI                (2E PINKSTERDAG) 

ZONDAG 19 JUNI PRESENTATIE  VAN DE TOTALE KILOMETERS EN OPBRENGSTEN !!